Ngày 16/6/2022, UBND xã Thạch Văn đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyến trách cấp xã và các thôn, các cơ quan.

Tại chương trình tập huấn các đại biểu được nghe giới thiệu về chuyển đổi số; quán triệt nội dung Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 39/KH-HU ngày 28/02/2022 của Huyện ủy Thạch Hà về thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; hướng dẫn kỹ năng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã, kỹ năng ứng dụng CNTT, hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyến trách cấp xã và các thôn, các cơ quan năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, cho cán bộ, công chức của xã giúp nhận thức đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng  kế hoạch và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn./.

UBND. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 194.972
    Online: 15