Thực hiện chủ trương của UBND huyện Thạch Hà về phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Thời gian qua UBND xã Thạch Văn đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện, đồng thời hỗ trợ kinh phí mua mỗi hộ 2 giỏ nhựa, để phân loại rác cho 100% số hộ trên địa bàn xã và hỗ trợ mỗi hộ 100.000đ để mua ống xử lý rác hữu cơ. Kết quả đến nay đã trên địa bàn xã đã có 100% số hộ thu gom phân loại rác và hơn 70% số hộ có hố xử lý rác hữu cơ. Đã được văn phòng nông thôn mới kiểm tra công nhận. Với kết quả này đã góp phần làm cho môi trường trên địa bàn được đảm bảo hơn, cảnh quan xanh, sạch, đẹp hơn. Nhất là ý thức của mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường ngày một nâng cao, 

Sau đây là một số hình ảnh cán bộ đi kiểm tra hướng dẫn phân loại xử lý rác:

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 204.823
    Online: 4