Thực hiện phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, cụm dân cư xanh, sạch, đẹp năm 2021. Do Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Văn phát động

Thời gian qua đã tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ, giữ nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp, sản xuất các loại cây rau, màu hợp lý, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, gắn với phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sau sinh hoạt. Qua kiểm tra 6 tháng đầu năm đã có 8 hộ trên địa bàn ba thôn, Bắc Văn, Trung Văn, Tân Văn là những hộ tiêu biểu đạt tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp. Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2021,  Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Văn đã tổ chức lễ bàn giao và gắn biển nhà sạch, vườn đẹp cho các hộ, đợt 1 năm 2021. Đây là những mô hình để các hộ gia đình trong toàn xã tham quan học hỏi, để thực hiện trong thời gian tới.

BCĐXDNTM. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 194.953
    Online: 13