Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Tham gia BHXH tự nguyện sẽ giúp người lao động khi về già có khoản lương hưu hằng tháng và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) chăm sóc khi ốm đau. Chính phủ đã lấy tháng Năm hằng năm là tháng vận động tham gia BHXH nhằm đưa chính sách rộng rãi đến với tất cả người dân.

https://ict.hatinh.gov.vn/imagess/seoworld/FILE_%C3%82M_THANH_TUY%C3%8AN_TRUY%E1%BB%80N_BHXH_T%E1%BB%B0_NGUY%E1%BB%86N.mp3

https://ict.hatinh.gov.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 204.827
    Online: 1