Năm 2021 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Văn tiếp tục chọn khu dân cư thôn Trung Văn, để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 Cán bộ và nhân dân đã có quyết tâm nổ lực xây dựng để hoàn thành các tiêu chí, tuy nhiên qua kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện vào tháng 7 vừa qua một số nội dung của các tiêu chí còn chưa hoàn thành.

Để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, trong thời gian qua thôn Trung Văn đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng hoàn thành các nội dung còn lại đó là. Tiêu chí Nhà ở và công trình phụ trợ vận động các gia đình sắp xếp đồ đạc trong gia đình gọn gàng, ngăn nắp, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn xây dựng nhà vệ sinh tự hoại. Tiêu chí Vườn hộ và công trình chăn nuôi chỉ đạo các hộ chỉnh trang, sản xuất vườn hộ, xử lý môi trường trong chăn nuôi. Tiêu chí Hàng rào huy động đoàn viên, hội viên trồng dặm, bổ sung, cắt tỉa hàng rào xanh trên các tuyến đường. Tiêu chí Đường giao thông vận động các hộ gia đình hiến đất, hiến cây, tường rào mở rộng nền đường ngõ xóm, đổ mặt đường Btong đường , trồng bổ sung cây bóng mát, xây rãnh thoát nước các tuyến đường chưa đảm bảo. Tiêu chí Vệ sinh môi trường tập trung vận động các hộ gia đình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ, làm hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại hộ gia đình. Ngoài sự nổ lực của thôn, thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đở của Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, công đoàn, các ban, ngành, đoàn thể xã, đến nay thôn Trung Văn đã và đang dần hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến cuối năm 2021 được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra công nhận.

Sau đây là một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới thôn Trung Văn trong thời gian qua:

BCĐ XDNTM. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 194.922
    Online: 12