Thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian giản cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo chỉ đạo của Chính phủ UBND xã Thạch Văn đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân ở nhà, tranh thủ thời gian chỉnh trang, sản xuất vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, lắp đặt hệ thống thu gom, phân loại, xử lý rác hữu cơ, đồng thời tích cực chỉ đạo xây dựng các công trình chào mừng Đại hộ đảng các cấp. Ngay sau khi nới lỏng giản cách xã hội UBND xã đã triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, kết quả đến nay đã huy động hàng ngàn ngày công xây dựng mới 3 nhà vệ sinh tự hoại, nâng cấp lát gạch, hàng rào, bồn hoa, cây cảnh, làm mái che khuôn viên nhà văn hóa 3 thôn Bắc Văn, Trung Văn, Nam Văn; Đổ 1.250 m đường btông nội thôn và nội đồng tại 3 thôn Bắc Văn, Tân Văn, Đông Văn; Ngoài ra tại thôn Trung Văn đổ 925 m btông mở rộng mặt đường từ 3m lên 5 m, xây 900 m bồn hoa,  thôn Đông Văn đổ 380m cấp phối mặt đường bằng đá xô bồ; Thôn Tân Văn giải phóng mặt bằng mở rộng 260 m nền đường nội thôn từ 3m lên 6 m, xây dựng 350 m mương thướt nước trong khu dân cư. Thôn Nam Văn giải phóng mặt bằng mở rộng 320 m nền đường nội thôn từ 3m lên 6 m, xây dựng 150m mương thướt nước trong khu dân cư, thôn Bắc Văn xây dựng nâng cấp khuôn viên sân thể thao thôn. UBND xã đã xây dựng thêm 1 công trình vệ sinh, tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa đa năng, công trình đài tưởng niệm, lát gạch, xây thêm bồn hoa, cây cảnh khuôn viên ủy ban. Đã có thêm 317  hộ chỉnh trang vườn, trong đó có 8 hộ xây hố xí tự hoại, 12 hộ chuyển công trình chăn nuôi, 32 hộ phá bỏ bờ tạp, vườn tạp, 26 hộ hiến đất, tường rào, cây cối  để mở rộng nền đường, 8 hộ xây và nâng cấp nhà ở, 26 hộ xây mương rảnh thoát nước, có 158 hộ trên địa bàn xã đã phân loại và lắp đặt hệ thống xử lý rác hữu cơ. Trong thời gian tới UBND xã đã triển khai kế hoạch, chỉ đạo các thôn đẩy nhanh tiến độ  xây dựng các công trình cơ bản, nhất là giải phóng mặt bằng làm đường giao thông, xây dựng mương thoát nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, cụm dân cư xanh, sạch, đẹp, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu đã đăng ký trong năm 2020.

Một số hình ảnh:

BCĐNTM.TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 84.796
    Online: 13