Nhằm huy động mọi nguồn lực tập trung chỉnh trang, nâng cấp xây dựng hoàn thành dứt điểm theo từng tiểu tiêu chí cụ thể của các bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từng thôn và toàn xã

Công nhân đang thi công đường điện thắp sáng tại thôn Nam Văn

Vừa qua tại thôn Nam Văn đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW Quy định TW ngày 15 tháng 6 năm 2000, của Bộ chính trị, trên địa bàn thôn đã hỗ trợ gần 7 triệu đồng xây dựng tuyến đường điện thắp sáng làng quê, tại tuyến đường từ ngõ nhà ông Tạo – Vĩnh yên dài 800m, chỉ sau 6 ngày thi công từ ngày 4 – 10/8/ 2019, công trình đã hoàn thành bàn giao cho thôn đưa vào sử dụng, đã góp phần giúp thôn Nam Văn cơ bản hoàn thành tiểu tiêu chí điện chiếu sáng trên các trục đường thôn xóm. Đây là thể hiện ý thức, trách nhiệm của các đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/ TW của Bộ chính trị trong việc tham gia cùng đia phương xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Tại thôn Bắc Văn trong thời gian 2 ngày từ ngày 10-11/8/2019, Tổ nông dân 7 thôn Bắc Văn, Cùng với sự hỗ trợ của con em xã quê, sự đóng góp của nhân dân trong Tổ 7, với phương thức tự huy động vốn, tự mua vật liệu, tự làm, tự giám sát các hộ dân đã xây dựng toàn bộ các tuyến đường điện thắp sáng làng quê với chiều dài 1,4Km, thuộc địa bàn Tổ 7 với nguồn vốn 10 triệu đồng, góp phần hoàn thành một trong những tiểu tiêu chí xây dựng cụm dân cư xanh, sạch, đẹp mà tổ đang phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2019./.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 84.842
Online: 14