Thực hiện Công văn số 851- CV/HU ngày 24/5/2019, của Huyện ủy Thạch Hà về đại hội thôn, tổ dân phố, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Kế hoạch số: 40/KH-UBND ngày 30/5/2019, của UBND xã Thạch Văn về Hội nghị bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị bầu trưởng thôn Trung Văn

Theo chỉ đạo Hội nghị bầu trưởng thôn phải hoàn thành trước ngày 30/6/2019, tuy nhiên trong thời gian qua do tập trung cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nên Đảng ủy đã xin phép Huyện ủy Thạch Hà cho lùi thời gian Hội nghị bầu trưởng thôn vào tháng 7/2019. Trong thời gian từ ngày 17-28/7/2019, 5/5 thôn trên địa bàn xã Thạch Văn đã tổ chức thành công Hội nghị Bầu trưởng thôn.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về nhân sự, các văn bản báo cáo theo đúng quy định, hướng dẫn, đặc biệt là công tác kiểm kê, thanh quyết toán các khoản thu đóng góp của nhân dân được công khai, dân chủ, minh bạch, nên nhìn chung Hội nghị tại các thôn diễn ra thuận lợi, đúng định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, tạo được niềm tin phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Một nét đặc biệt nữa sau Hội nghị các thôn đều tổ chức giao lưu bữa cơm thân mật gặp mặt cử tri toàn thôn đã tạo ra không khí đoàn kết trong công đồng thôn. Trước và sau Hội nghị đều diễn ra các hoạt động chào mừng như nhân dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ... đã thực sự đưa Hội nghi bầu trưởng thôn trở thành một ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Kết quả bà Trương Thị Liên được bầu giữ chức vụ thôn trưởng thôn Tân Văn, bà Nguyễn Thị Phùng được bầu giữ chức vụ thôn trưởng thôn Bắc Văn, ông Trương Doãn Đại được bầu giữ chức vụ thôn trưởng thôn Trung Văn, ông Hoàng Văn Lợi được bầu giữ chức vụ thôn trưởng thôn Nam Văn, ông Nguyễn Bá Miêu được bầu giữ chức vụ thôn trưởng thôn Đông Văn. Đây là những đ/c đảng viên, có các đ/c tuổi đời đang còn trẻ như đ/c Trương Thị Liên ( 35T), Trương Doãn Đại ( 40T), Hoàng Văn Lợi ( 46T),  có hai đ/c được bầu giữ chức vụ trưởng thôn lần đầu đó là đ/c Trương Thị Liên, Trương Doãn Đại, đây là những đ/c có trình độ, có năng lực, có sức khỏe, tâm huyết nhiệt tình được đảng và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao giao nhiệm vụ cho các đ/c. Trong Hội nghị lần này có hai đ/c đó là Nguyễn Thị Phùng và Nguyễn Bá Miêu, đây là những đ/c đã đảm nhiệm chức vụ trưởng thôn và các chức vụ khác ở thôn và xã nhiều nhiệm kỳ, đã có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tin tưởng rằng với tinh thần mới, khí thế mới các đ/c thôn trưởng các thôn sẻ đưa hết trình độ, năng lực, tận tâm, tận lực để lãnh đạo, chỉ đạo thôn thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành công các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Một số hình ảnh Hội nghị bầu trưởng thôn:


BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 91.754
Online: 4