Nhằm nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy và cách phòng chống ma túy Chiều ngày 12/5/2019 Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW. Khóa XII. Đảmgr ủy xã Thạch Văn đã phối hợp với Công an huyện Thạch Hà tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy.

Đ/c Đại úy Trần Xuân Hùng  Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế và Phòng chống tội phạm  ma túy Công an huyện phổ biến các kiễn thức về phòng chống tội phạm về ma túy

Tại buổi tuyên truyền,  đ/c Đại úy Trần Xuân Hùng  Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế và Phòng chống tội phạm  ma túy Công an huyện Thạch Hà đã thông tin về tình hình diễn biến về tội phạm ma túy,  phổ biến các kiến thức về ma túy như cách phân loại ma túy,  tác hại và hiểm họa của ma túy, cách nhận biết các biểu hiện thường gặp đối với người nghiện ma túy và kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy. Đồng thời khuyến cáo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ có các sân chơi bổ ích từ đó tránh được các tệ nạn xã hội.

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó có sự chuyển biến về nhận thức, luôn “nói không với ma túy”  và có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, thực hiện tốt mục tiêu tuyên tuyền giáo dục mọi người dân nâng cao kiến thức, trách nhiệm về phòng chống tội phạm ma túy góp phần làm trong sạch, lành mạnh, an toàn trên địa bàn.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 84.786
Online: 10