Ngày 27/11/2019 Văn phòng nông thôn mới huyện Thạch Hà đã về kiểm tra, nghiệm thu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2019

 

Vườn mẫu hộ ông Hoàng Quốc Dần

Năm 2019 xã Thạch Văn đăng ký xây dựng 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 13 vườn mẫu. Đến thời điểm kiểm tra đoàn đã ghi nhận được một thôn Bắc Văn, để đề nghị Văn phòng nông thôn mới tỉnh kiểm tra công nhận, có 10 vườn hộ được ghi nhận nghiệm thu, 3 vườn cần chỉnh trang thêm. Theo thông báo của Văn phòng nông thôn mới huyện từ nay đến ngày 15/12/2019 Văn phòng nông thôn mới tỉnh sẻ về kiểm tra công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 84.823
Online: 12