Thực hiện nghị quyết số 12/NQ-ĐU ngày 28/5/2019 của Đảng ủy xã Thạch Văn về việc “Lãnh đạo xây dựng mô hình “Camera An ninh” trên địa bàn xã Thạch Văn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà và UBND xã Thạch Văn về việc xây dựng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Thạch Văn


 

Thời gian qua, Công an xã Thạch Văn đã xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND xã các nội dung có liên quan đến việc xây dựng mô hình “Camera An ninh”, đồng thời kêu gọi các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài xã hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình. Sau 2 tháng kêu gọi, với tinh thần chung sức bảo vệ ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn, Công an xã đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ về cả vật chất và tinh thần rất lớn từ các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài xã. Ngày 08/08/2019, sau quá trình lắp đặt và đưa vào hoạt động, UBND xã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Camera An ninh”, đã nhận được sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công an xã thay mặt Cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thạch Văn xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới  các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài xã đã ủng hộ về vật chất và tinh thần để mô hình “Camera An ninh” được xây dựng thành công. Rất mong trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục nhận được sự ủng hộ của của các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm để mô hình được nhân rộng trên địa bàn nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT,bảo vệ cuộc sống bình yên trên địa bàn xã Thạch Văn.

Xin chân thành cảm ơn!   

DANH SÁCH CÁC  TẬP THỂ, CÁ NHÂN, CÁC NHÀ HẢO TÂM, CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ XÂY DỰNG MII HÌNH “CAMERA AN NINH”

CÔNG AN HUYỆN THẠCH HÀ

CÔNG AN XÃ THẠCH VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH

Cán bộ, đảng viên, cá nhân, doanh nghiệp

trong và ngoài xã ủng hộ kinh phí xây dựng mô hình “Camera An ninh”

TT

Họ và tên

Chức vụ, địa chỉ

Số tiền

Ghi chú

1

Đậu Xuân Đại

Bí thư Đảng ủy

1.000.000

2

Dương Văn Thái

Chủ tịch UBND xã

1.000.000

3

Trần Thị Mai Hoa

P. Bí thư Đảng ủy

1.000.000

4

Nguyễn Văn Bằng

P. Chủ tịch UBND xã

1.000.000

5

Ngô Phúc Lương

Trưởng Công an xã

1.000.000

 

6

Hoàng Đình Hào

P. trưởng công an xã

1.000.000

 

7

Bùi Văn Bình

P. trưởng công an xã

500.000

 

8

Phan Văn Anh

Công chức Tư pháp

200.000

 

9

Lê Thị Vân

Văn phòng UBND xã

200.000

 

10

Nguyễn Văn Hướng

CAV Thường trực

300.000

 

11

Hồ Phi Thủy

Đông Văn, Thạch Văn

18.000.000

 

12

Anh Kiều Qúy

Bắc Văn

10.000.000

 

13

Bùi Thị Huyền

Chủ tịch Phụ nữ

200.000

 

14

Nhà hàng Lương Nguyệt

Nam Văn

1.000.000

15

Anh Nam Thắng

Nam Văn

1.500.000

 

16

Bính Nguyệt

Bắc Văn (Chợ Đạo)

500.000

 

17

Ông Huệ

Bắc Văn (Chợ Đạo)

200.000

 

18

Chị Tâm Du

Bắc Văn (Chợ Đạo)

200.000

 

19

Chị Thảo Anh

Bắc Văn (Chợ Đạo)

500.000

 

20

Gđ Châu Duẩn

Bắc Văn (Chợ Đạo)

1.000.000

 

21

Bà Khánh

Bắc Văn (Chợ Đạo)

200.000

 

22

Bà Hải Rèn

Bắc Văn (Chợ Đạo)

200.000

 

23

Chị Phượng Mạnh

Bắc Văn (Chợ Đạo)

200.000

 

24

Chị Mai – Nghệ An

Bắc Văn

500.000

 

25

Hồ Thị Hiền

Chính sách xã hội

200.000

 

26

Phan Thị Lương

Văn phòng UBND xã

200.000

 

27

Nguyễn Quang Thoại

Địa chính TNMT

200.000

 

29

Anh Toàn Thắng

Bắc Văn

2.000.000

 

30

Anh Dũng Lý

Bắc Văn

500.000

 

31

Trương Thị Liên

VP Đảng ủy

200.000

 

32

Quán Khánh Ngọc

Bắc Văn

500.000

 

33

Trần Hoài Phương

Địa chính nông nghiệp

200.000

 

34

Đ/c Hà

PCT Phụ nữ

200.000

 

35

Anh Vinh Hứa

Thạch Trị

1.000.000

 

36

Hoàng Văn Sơn

Nam Văn

2.000.000

 

37

Bùi Văn Chiến

Nam Văn (Bình Dương)

8.000.000

 

38

Bùi Văn Lý

Nam Văn (Bình Dương)

5.000.000

 

39

Nguyễn Bá Thu

Đông Văn (Bình Dương)

5.000.000

 

40

Nguyễn Đức Việt

Nam Văn

1.000.000

 

41

Hồ Phi Tuệ

Đông Văn (Sài Gòn)

5.000.000

 

42

Công ty Thịnh Phát

Bắc Văn

5.000.000

 

43

Anh Dũng Bình

Bắc Văn

1.500.000

 

44

Anh Khánh (Hào Quang)

Bắc Văn

500.000

 

45

Chị Hoa (Dược)

Bắc Văn

100.000

 

46

Dương Công Châu

Nam Văn

1.000.000

 

47

Nguyễn Văn Thịnh

Bắc Văn

500.000

 

48

Nguyễn Văn Linh

Bắc Văn

500.000

 

49

Nguyễn Quốc Lực

Bắc Văn

100.000

 

50

Dương Văn Mạnh

Nam Văn

200.000

 

51

Hồ Sỹ Đức

Bắc Văn

1.000.000

 

52

Phan Trọng Phú

Bắc Văn

300.000

 

53

Nguyễn Khắc Đoàn

Tân Văn

200.000

 

54

Phạm Khả Hào

Bắc Văn

100.000

 

55

Nguyễn Khắc Hồng

Tân Văn

100.000

 

56

Trần Đình Cường

Bắc Văn

100.000

 

57

Đặng Phương

Bắc Văn

100.000

 

58

Ngô Kim Tuấn

Bắc Văn

200.000

 

59

Nguyễn Văn Đình

Bắc Văn

100.000

 

60

Nguyễn Văn Tuấn

Bắc Văn

1.000.000

 

61

Nguyễn Thị Lan Anh

Bắc Văn

100.000

 

62

Trần Đình Trường

Bắc Văn

100.000

 

63

Lê Văn Minh

Thạch Đồng

100.000

 

64

Điện thoại Bình Minh

Bắc Văn

50.000

 

65

Lê Khắc Thái

Đông Văn

200.000

 

66

Nguyễn Kim Đức

Tân Văn

50.000

 

67

Hồ Phi Liêm

Đông Văn

200.000

 

68

Mai Đức Đài

Đông Văn

100.000

 

69

Trần Đình Cường

Trung Văn

150.000

 

70

Nguyễn Quốc Đồng

Đông Văn

20.000

 

71

Dương Tịnh

Nam Văn

500.000

 

72

Bùi Thị Hương

Cẩm Bình

500.000

 

73

Lê Đăng Hoa

Trung Văn

500.000

 

74

HTX chợ

Bắc Văn

500.000

 

75

Bùi Văn Hùng

Xã đội phó

200.000

76

Đ/c Thắm

P. Bí thư đoàn xã

200.000

76

Chị Mai

Hiệu trưởng Mầm non

100.000

77

Xăng dầu Đại Hồng

Bắc Văn

2.000.000 

78

Gì Phùng

Bắc Văn

100.000

79

Phan Văn Thiều

Tân Văn

100.000

80

Nguyễn Văn Lý

Tân Văn

200.000

81

Trần Mậu Thân

Nam Văn

500.000

82

Thầy Đức

Hiệu trưởng Tiểu học

100.000

83

Thầy Thiện

Bắc Văn

100.000

84

Chị Liên

Trung Văn

100.000

85

Gđ Phương Liệu

Đông Văn

300.000

86

Ngô Phúc Kính

Đông Văn

3.000.000

87

Trần Văn Cơ

Đông Văn

2.000.000

88

Nguyễn Văn Tín

Nam Văn

300.000

89

Lê Đăng Thủy

Đông Văn

2.000.000

 

Cộng

99.570.000

CA. TV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 194.942
Online: 13